Ledelse

Fra mål- og resultatbasert ledelse til relasjonsledelse!

Godt lederskap gir glade medarbeidere og gode økonomiske resultater!

Økonomiske resultatene vil alltid stå sentralt i ledelse. En god leder må ta ansvar for driften innenfor økonomiske rammer, personell og dessuten ha kompetanse i faget ledelse. Studier viser at godt lederskap gir bedre økonomiske resultater.

God ledelse er et viktig konkurransefortrinn. Undersøkelser viser at gode ledere med stor bevissthet omkring sin egen rolleutøvelse har medarbeidere som trives og har det bra. Medarbeidere som trives i jobben yter gjerne det lille ekstra som skal til for at bedriften får et konkurransefortrinn foran sine konkurrenter.

Tilfredse og motiverte medarbeider gir generelt bedre service til bedriftens kunder, kollegaer, arbeidsfellesskapet og dem man ellers måtte samarbeider med. Motiverte medarbeidere er dessuten mer effektive, leverer bedre kvalitet og tåler mer arbeidspress og stress.

  • Men hvordan får du medarbeiderne til å yte det lille ekstra?
  • Hva kan du gjøre for å løfte produktiviteten hos medarbeiderne?
  • Hvordan kan du motivere mennesker til å nå målene sine?
  • Hvordan får du medarbeiderne til å ta eierskap til bedriftens visjoner?

Spørsmålene er mange.

Svaret ligger i relasjonen mellom lederen og medarbeideren. Relasjonen til medarbeiderne dine er helt avgjørende for hvordan du kan lede dem i den retningen du og bedriften din ønsker.

Relasjonsledelse er svaret!

Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesform som bygger på humanistisk menneskesyn. Ifølge Jan Spurkeland handler relasjonsledelse om å påvirke medarbeiderne gjennom tillitsrelasjoner og dialog.
Viktige begrep i relasjonsledelsen er respekten for andre mennesker, et positivt menneskesyn, avhengigheten mellom andre mennesker, mot til å møte mennesker med egen sårbarhet og det faktum at du ikke har all kunnskapen selv.

Essensen i godt lederskap kan kort oppsummeres med spørsmålene Mor Teresa stilte på et foredrag hun holdt om ledelse for en internasjonal forsamling med flere hundre dresskledde businessledere i Sør-Amerika.

  • Do you know your people?
  • Do you love your people?

Dette var alt hun sa. Mer hadde ikke den kloke damen å si til sine tilhørere. Og her ligger nøkkelen til godt lederskap.

Det stilles store krav til en leder. Fremtidens ledelse vil bære enda mer preg av raske endringer og utilstrekkelig informasjon. Ledere som tar aktivt del i sin egen og andres utvikling, vil høyst sannsynlig være fremtidens vinnere. Ifølge Jan Spurkeland viser undersøkelser at det er en sterk sammenheng mellom lederens relasjonskompetanse og evnen til å skape resultater. Vår anbefaling er at du skaffer deg denne kompetansen.

Prestasjonhjelperen har dyktige og motiverte medarbeidere.

Vi vil gjerne bidra til at du og foretaket du arbeider i lykkes med å nå foretakets mål. Det kan vi gjøre ved å bevisstgjøre og trene deg til å bli en god relasjons- og prestasjonshjelper. Prestasjonshjelp har stor betydning for dine medarbeideres motivasjon, selvfølelse, pågangsmot og utholdenhet.
Siden vi alle er hverandres prestasjonhjelpere er vår personlig kvalitet og ytelse avhengig av kvaliteten på relasjonene i vår kollektive hverdag.

Vi er her for deg og vil gjerne hjelpe deg og organisasjonen din å skape et enda bedre arbeidsmiljø og bedre økonomiske resultater basert på et godt lederskap. Et lederskap hvor både medarbeidere, leverandører og kunder trives med å arbeide sammen med deg mot nye mål og horisonter.

Tjenestene våre er basert på ledelsesfilosofien relasjonsledelse. I alt vi gjør, har vi som mål å bevisstgjøre deg og gi deg økt kunnskap og forståelse for verdien og nytten av å benytte relasjonsledelse som verktøy i ditt lederskap.

Det handler om å gjøre andre gode!

Tjenestespekteret vårt strekker seg fra korte foredrag til veiledning og hjelp som går over en lengre tidshorisont.

Under finner du en opplisting av hva vi kan bidra med for å hjelpe deg og organisasjonen din.

Lederutvikling

Kurs for ledere

Team-/lagutvikling

Coaching
(Individuelt og i grupper)

Mentoring

Konflikthåndtering

Seminarer og workshops

Foredrag