Økonomi

Engasjer en erfaren CFO, administrasjons-, økonomi- eller regnskapssjef!

En erfaren ledervikar vil bidra til ro og stabilitet!

Det er ikke alltid en fast ansettelse er det smarteste valget. Ofte har man ikke tid til å vente tre til ni måneder som det normalt tar å rekruttere en ny leder. Selvfølgelig kan man omrokere internt, men risikerer da at arbeidsoppgavene ikke blir godt nok ivaretatt.

Stadig flere bedrifter velger å leie en interimleder (midlertidig leder) for en overgangsperiode. I mange situasjoner er innleie av en erfaren og operasjonell leder med riktig kompetanse en god løsning. Det gir bedriften fleksibilitet og ro til å bruke den tiden den trenger for å finne en permanent løsning.

En interimleder er en erfaren leder med relevant bakgrunn og vil være operativ fra første dag. Nødvendig opplæring er minimal. Det betyr at han kan levere resultater raskt. Siden oppdraget er tidsbegrenset, kan lederen dermed utvise handlekraft og fokusere mer på oppgavene han er satt til å gjøre.

Fordelen med en interimleder er at lederen kan starte i jobben ganske umiddelbart og avslutter oppdraget når bedriften selv ønsker det. Løsningen er rask, kostnadseffektivt, uten risiko og sikrer kontinuitet i driften.

Spør oss gjerne om hvorfor vi normalt lykkes med å være midlertidig leder for våre oppdragsgivere.