Prosjektledelse ERP

Engasjer en erfaren prosjektleder ved anskaffelse, implementering eller oppgradering av ERP systemet!

God ledelse fører til vellykkede prosjekter!

En vellykket implementering gir normalt store økonomiske gevinster og besparelser for bedriften. Arbeidsdagen blir vanligvis enklere ved at kontroller og prosesser blir forenklet og automatisert, omfattende og tidkrevende rutinearbeid forsvinner, samt at nye og bedre rapporter blir lett tilgjengelig.

Erfarne prosjektledere vil alltid ha søkelys på suksessfaktorene. Et vellykket implementeringsprosjekt krever god planlegging, høy kompetanse, god ledelse, endringsvillige medarbeidere, samt felles forståelse fra både ansatte, kunder og leverandører.

Rett som det er, leser man om feilslåtte ERP prosjekter. Feil, mangler, dårlig testing og opplæring, mangelfull oppfølging og anstrengte kommunikasjons- og samarbeidsforhold er faktorer som lett kan bringe prosjektet til randen av katastrofe. Konsekvensen blir vanligvis forsinkelser og i verste fall store økonomiske tap og ressurskrevende rettssaker.

For oss er det viktig at du velger et system som er tilpasset foretakets nåværende behov og fremtidig vekst. Det kan sikres ved å foreta en grundig foranalyse som synliggjøre muligheter og hjelper deg til å sette realistiske resultat- og effektmål for investeringen.

Vi er opptatt av at ERP anskaffelsen skal være en positiv opplevelse for deg og foretaket ditt. Mange års erfaring med implementering og oppgradering av ERP systemer har gitt oss høy og verdifull kompetanse. Erfaringene har vi høstet fra oppdrag hos små og store private og offentlige foretak innen ulike bransjer og systemer. Vi har blant annet arbeidet med ERP systemene Microsoft Dynamics 365, IFS Applications, M3, SAP S4/HANA og Visma.

Vi foretrekker å bli involvert i prosjektet allerede når planleggingen starter. Jo tidligere vi kommer på banen, jo lettere kan vi manøvrere og hjelpe deg gjennom en uoversiktlig jungel av feil og mangler, feller og useriøse leverandører.

Som din prosjektleder sørger vi for at prosjektet utvikler seg etter forutsetningene, – fra begynnelse til slutt.
Spør oss gjerne om hvorfor vi pleier å lykkes med gjennomføring av ERP prosjekter.
Vi kan hjelpe deg med:
 • prosjektledelse
 • foranalyse/forprosjekt
 • definere behov
 • innhente tilbud
 • leverandørvalg
 • leverandøroppfølging
 • godkjenne og kvalitetssikre leveranser
 • utvikle og kvalitetssikre:
  • kravspekk
  • prosjekt- og effektmål
  • prosjektplaner
  • prosjektbudsjett
 • kvalitetssikre test og opplæring
 • risikovurderinger