Relasjonsledelse

Relasjonsledelse bygger på mest mulig likeverdighet mellom leder og medarbeider

Relasjonsledelse er mer innflytelse og mindre kontroll

Ledelsesfaget har de siste årene utviklet seg til å bli ganske komplisert. Konsulentene snakker om utallige ledelsesfilosofier, metoder og måter å utøve ledelse på. Men er det virkelig så vanskelig?
I utgangspunktet er det jo ganske enkelt. Det hele dreier seg «jo bare» om hvordan lederen skal kunne oppnå resultater sammen med sine medarbeidere.

Basert på erfaringer og mye forskning vet vi at god ledelse blant annet bygger på gode relasjoner og tillitsforhold mellom leder og medarbeider. Hemmeligheten til god ledelse handler altså om å skape de gode relasjonene. For enhver leder er det helt avgjørende å kunne skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor organisasjonen.

Kurset gir deg en innføring i sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse. Det er også tilrettelagt for praktisk bruk og gir mange ideer og refleksjoner som kursdeltakeren vil kunne dra stor nytte av i hverdagen.

Kurset er basert på boka Relasjonsledelse (Spurkeland, 5.utgave Universitetsforlaget 2017).
Under kurset blir deltakere kjente med Relasjonsledelse og får trening i flere ferdighetsområder innen relasjonskompetanse.
Begrepene tillit og likeverdighet, som er grunnlaget for å bygge gode relasjoner til andre mennesker, belyses. Nysgjerrighet på andre mennesker og metode for å bli kjent med dem, er sentrale elementer i begynnelsen av kurset.
Deltakerne får også innsikt og trening i ferdighetene dialog, tilbakemelding og kommunikasjon. Kunsten å mestre den likeverdige og balanserte samtalen er en av de viktigste nøklene til et vellykket liv som leder.

Personer som ikke er ledere er også velkommen til å delta på kurset. Også de som blir ledet vil kunne ha stor nytte av kurset. Samfunnet er blitt mer demokratisk og åpent enn for bare noen få år siden. Flere medarbeidere forventer medvirkning og involvering, og har derfor et ønske om være med på å dele makt og ansvar. Lojalitet og motivasjon kan bare oppnås ved å bygge opp delaktighetsfølelsen.

Målgruppe:
Ledere, coacher, trenere, HR-personale, lærere og andre med interesse for å utvikle seg selv og andre.

Varighet: 3 dager (2+1)

Etter gjennomførte kurs

Kursene kan med stor fordel følges opp med seminarer og workshops. Oppfølging med noen timer coaching vil også bidra til at du får nødvendig hjelp til å komme fortere i gang med å praktisere relasjonsledelse i organisasjonen/avdelingen din.