Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse

Ledelse handler om å skape resultater sammen med sine medarbeidere

Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse, Modul 1

Kurset er en innføring i Relasjonsledelse og gir deg en grunnleggende forståelse for hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har behov for som leder.
Under kurset blir du oppfordret til å reflektere over egen lederstil og dine relasjoner til egne medarbeidere. Du blir utfordret til å bli bevisst på hvordan din egen personlighet og væremåte påvirker omgivelsene og den enkelte medarbeiderens energi, motivasjon, engasjement og evne til å skape resultater.
Ved å gjennomføre kurset, får du mye påfyll som vil kunne bidra til en god start på veien mot å bli en mer bevisst og inspirerende leder!

Hvert kurs er begrenset til 10-12 deltakere. Vanligvis blir deltakerne godt kjent med hverandre allerede i løpet av den første dagen. Kurset er derfor en flott arena for erfaringsutveksling, refleksjon over egne erfaringer og læring gjennom nyttige øvelser.

Kurset går over 3 dager (2+1)  og er først fremst beregnet for ledere med personalansvar, men det er også svært relevant for lærere, prosjektledere, trenere, veiledere og andre som jobber med utvikling av mennesker og samhandling. Kurset vil også være aktuelt for deg som ikke er i en lederrolle.

Avslutningsvis tildeles du et Autorisasjonsbevis i Relasjonsledelse. Dette gir deg legitimitet til å undervise andre i emnet, – basert på boka Relasjonsledelse.

Studieavgiften er kr  9.000. Den omfatter 3 kursdager, læreboka Relasjonsledelse , elektronisk kursmateriell, autorisasjonsbevis og individuell veiledning under kursperioden. Dagpakker inkludert lunsj kommer i tillegg.

Maks 12 deltakere pr. kurs. Bindende påmelding. Full kursavgift belastes kursdeltaker ved avmelding senere enn 4 uker før kursstart
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte.

Påmeldingen kan skje via telefon 920 14 411, på mail eller ved å registrere deg i kontaktskjemaet vårt. Du kan også melde deg på via påmeldingsskjemaet hos Relasjonsledelse Norge. Bekreftelse sendes i løpet av noen dager.

DatoStedKursholdereDager
11.-12. maiStavangerJan Spurkeland
Stein Ragnar Emsøy
3 (2+1)
24.-25. sep.Stavanger Jan Spurkeland
Stein Ragnar Emsøy
3 (2+1)
16.-17. nov.Stavanger Jan Spurkeland
Stein Ragnar Emsøy
3 (2+1)
Fakta om kurset Relasjonsledelse

Kurset er basert på Jan Spurkeland sine erfaringer, teorier og forfatterskap. Innholdet i kurset bygger på læreboka Relasjonsledelse som er fundamentet i faget relasjonsledelse.
Kurset er det første av 7 moduler. Fullført kurs er en forutsetning for å delta på de øvrige 6 modulene til Relasjonsakademiet.

Video med Jan Spurkeland

Relasjonsledelse som helsefremmende lederatferd – Artikkel ved Jan Spurkeland

Gjennomføring

Dag 1 og 2 er innføring i teorien.

Deretter er det en mellomperioden på 2-3 måneder som skal benyttes til lesing og besvarelse av kunnskapsspørsmål fra læreboka samt forberedelse til et kort foredrag.

Dag 3 er en fagdag basert på korte foredrag fra deltakerne.

Kurset arrangeres i samarbeid med Relasjonsledelse Norge og Relasjonsledelse as.
Utvikleren av konseptet «Relasjonsledelse», Jan Spurkeland, vil holde første kursdag. De øvrige dagene holdes av Stein Ragnar Emsøy.