Kurs

«Ledelse er ikke noe annet enn å motivere andre mennesker.»

Lee Iacocca

Ledelse handler om å gjøre andre gode!

Kursene er basert på ledelsesfilosofien relasjonsledelse og har som mål å styrke og utvikle deg som leder.

Relasjonsledelse bygger på et humanistisk menneskesyn og er basert på det norske tankesettet for å håndtere menneskers behov for frihet, tillit, likeverdighet og energiutfoldelse.
I grove trekk kan vi si at Relasjonsledelse handler om å påvirke medarbeiderne gjennom tillitsrelasjoner og dialog.

Ved å delta på lederkursene våre vil du møte ledere fra andre virksomheter. Kursene vil derfor være en spennende arena for erfaringsutveksling og diskusjon.

Kursene tilbys både som åpne kurs og som kurs tilpasset din virksomhet og dine behov.

For informasjon om åpne kurs, se kurskalenderen vår.

Relasjonsledelse

Ledelsesfaget har de siste årene utviklet seg til å bli ganske komplisert. Konsulentene snakker om utallige ledelsesfilosofier, metoder og måter å utøve ledelse på. Men er det virkelig så vanskelig?
I utgangspunktet er det jo ganske enkelt. Det hele dreier seg «jo bare» om hvordan lederen skal kunne oppnå resultater gjennom andres innsats.

Relasjonskompetanse

Forskning viser at ledere som har god relasjonskompetanse oppnår de beste resultatene.
Høy relasjonskompetanse er helt grunnleggende i en vellykket moderne form for ledelse. Påstanden kan begrunnes med at ledere i dagens bedriftskulturer bare kan skaffe seg nødvendig respekt og autoritet gjennom å ha gode relasjoner til sine medarbeidere.

Prestasjonshjelp

Prestasjonshjelp er en av de grunnleggende kompetansene i Relasjonsledelse. Ved å utvikle egen og andres kompetanse i kunsten å omgås andre mennesker, vil arbeidsmiljøet, trivselen og resultatene i bedriften kunne bedres betraktelig.
Prestasjonshjelp handler om få fram det aller beste i deg selv, kolleger og medarbeidere.
Ved å delta på kurset blir du i stand til å bli en god presentasjonshjelper for andre.

Autorisasjonskurs
i Relasjonsledelse

Kurset er en innføring i Relasjonsledelse og gir deg en grunnleggende forståelse for hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har behov for som leder.
Under kurset blir du oppfordret til å reflektere over egen lederstil og dine relasjoner til egne medarbeidere. Du blir utfordret til å bli bevisst på hvordan din egen personlighet og væremåte påvirker omgivelsene og den enkelte medarbeiderens energi, motivasjon, engasjement og evne til å skape resultater.
Etter gjennomført kurs får du du tildelt et Autorisasjonsbevis som gir deg legitimitet til å undervise andre i Relasjonsledelse.