Coaching

«If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.»

Henry Ford
En god coach er «gull verd»

Coaching er en løsningsorientert målsetningsmetode som benyttes til å veilede, motivere, støtte og hjelpe andre mennesker til å tenke nytt, endre kurs, se muligheter, nå mål eller til å hjelpe et menneske til personlig og karrieremessig utvikling. Ved å benytte seg av coaching vil man lettere kunne oppdage nye løsninger og muligheter når man står ovenfor vanskelige valg, utfordringer eller problemstillinger.

Coaching løser i seg selv ingen problemer, men coachingen kan gjennom bevisstgjøring, veiledning, oppmuntring, gode spørsmål og samtaler avdekke nye veier og løsninger som tidligere har vært skjult.
Metoden forutsetter at personen som blir coachet har svarene selv. Under coachingen leder coachen prosessen på en slik måte at personen som blir coachet selv finner fram til aktuelle løsninger og strategier.
I praksis består coachingen blant annet av gode og virkningsfulle spørsmål, formulering av konkrete mål, verdiavklaringer, utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner, visualisering, brainstorming og forskjellige typer øvelser.
Forenklet kan man si at coaching er et samtaleverktøy hvor den som mottar coaching får hjelp til å utvikle seg for å oppnå suksess.

Metoden kan med stor fordel benyttes på alle arenaer hvor det er ønskelig å se muligheter og finne nye og gode løsninger.
Coaching er like aktuelt og anvendelig innenfor leder-, team- og organisasjonsutvikling som for personlig og karrieremessig utvikling.

Målet med coaching er å fremme selvinnsikt, bevisstgjøring, læring og handling.

Coachingen foregår med hjertet, intuisjonen og hjernen. Vi hjelper deg med å gjennomgå viktige prosesser for å oppnå resultater. Vi støtter deg, men setter også krav. Målet er at du selv finner frem til de gode løsningene.