Ledelse

Fra mål- og resultatbasert ledelse til relasjonsledelse!

Godt lederskap gir fornøyde medarbeidere og økonomiske resultater!

Økonomiske resultatene vil alltid stå sentralt i ledelse. En god leder må ta ansvar for driften innenfor økonomiske rammer, personell og dessuten ha kompetanse i faget ledelse. Studier viser at godt lederskap gir bedre økonomiske resultater.

Det handler om å gjøre andre gode!

Tjenestespekteret vårt vårt strekker seg fra korte foredrag til veiledning og hjelp som går over en lengre tidshorisont.

Under finner du en opplisting av hva vi kan bidra med for å hjelpe deg og organisasjonen din.

Lederutvikling

Kurs for ledere

Team-/lagutvikling

Coaching
(Individuelt og i grupper)

Mentoring

Konflikthåndtering

Seminarer og workshops

Foredrag