Prestasjonshjelp

«Prestasjonshjelp er enhver personlig relasjonell påvirkning som får et annet menneske til å kjenne seg psykisk sterkere, mer kompetent og i stand til å ta i bruk det beste i seg selv»

Jan Spurkeland

Hvordan gjøre andre gode?

Prestasjonshjelp er en av de grunnleggende kompetansene i Relasjonsledelse. Ved å utvikle egne og andres kompetanse i kunsten å omgås andre mennesker, vil arbeidsmiljøet, trivselen og resultatene i bedriften kunne bedres betraktelig.

Prestasjonshjelp handler om få fram det aller beste i deg selv, kolleger og medarbeidere. Ved å delta på kurset blir du i stand til å bli en god presentasjonshjelper for andre.
Under kurset får du også hjelp til å kartlegge muligheter og begrensninger hos deg selv. Metodikken du lærer, kan du senere benytte på andre i organisasjonen din.

Prestasjonshjelp er et mer omfattende begrep enn coaching og veiledning. Prestasjonshjelp dreier om å få et menneske til å fungere bedre på alle livets arenaer. Det handler om tre ulike måter å gi hjelp på:

  • Gjøre et annet menneske psykisk sterkere
  • Gjøre et annet menneske mer kompetent
  • Gjøre et annet menneske oppmerksom på og ta i bruk det beste i seg

Kunsten å være prestasjonshjelper for andre er svært meningsfull og gir ofte utøveren en følelse av å lykkes med sitt eget liv. Foreldrerollen, lærerrollen, lederrollen, trenerrollen samt en mengde andre yrkesområder arbeider med prestasjonshjelp uten å tenke over det.

Kurset gir svar på hvordan og hvorfor det er så viktig å gjøre andre gode. Ved å gjennomføre kurset blir du sannsynligvis bedre kjent med deg selv. Å kjenne seg selv er en viktig forutsetning for at du skal kunne fungere og lykkes som coach, veileder og mentor for andre.

Kurset, som er basert på boka Prestasjonshjelp (Spurkeland, Universitetsforlaget 2011), er pedagogisk tilrettelagt med praktisk veiledning og øvelser. Målet er å gi deg praktisk og teoretisk innsikt i ferdigheter, holdninger, kunnskaper og evner som utgjør selve kjernen i det å være prestasjonshjelp for andre. Kurset vil være til stor nytte og hjelp for alle som ønsker å utvikle deg til å bli en dyktig prestasjonshjelper og relasjonsleder.

Målgruppe:
Ledere, coacher, trenere, HR-personale, lærere og andre med interesse for å utvikle seg selv og andre.

Varighet: 3 dager (2+1)

Etter gjennomførte kurs

Kursene kan med stor fordel følges opp med seminarer og workshops. Oppfølging med noen timer coaching vil også bidra til at du får nødvendig hjelp til å komme fortere i gang med å praktisere relasjonsledelse i organisasjonen/avdelingen din.