Interimledelse

Engasjer en erfaren leder med høy kompetanse!

Det er mange årsaker til at det er fornuftig å engasjere en midlertidig leder:
 • En viktig medarbeider slutter
 • Langtidsfravær
 • Særdeles stort arbeidspress i perioder
 • Vanskelig periode – Omstillinger
Fordelene med å engasjere en midlertidig leder er mange:
 • Kan være på plass i løpet av noen få dager
 • Setter seg raskt inn i jobben, selv med liten eller ingen introduksjon
 • Sikrer kontinuitet
 • Har erfaring og kompetanse som kan være vanskelig for å få tak i uten å ansette noen i full stilling
 • Har bred erfaring og oppdatert spesialkompetanse innen sitt fagfelt
 • Blir i stillingen til prosjektet er fullført/jobben er gjort
 • Har gode lederegenskaper
 • Har gode strategiske og analytiske evner
Vi tilbyr interimledelse innen følgende områder:
Økonomi

CFO, administrasjons-, økonomi- eller regnskapssjef

Prosjektledelse

Anskaffelse, implementering og oppgradering av ERP-systemer