Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Modul 1 Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse – 3 dager (2+1)

24. september 2020 25. september 2020

Kurset er en innføring i Relasjonsledelse og gir deg en grunnleggende forståelse for hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har behov for som leder.

Kurset går over 3 dager (2+1) og er først fremst beregnet for ledere med personalansvar, men det er også svært relevant for lærere, prosjektledere, trenere, veiledere og andre som jobber med utvikling av mennesker og samhandling. Kurset vil også være aktuelt for deg som ikke er i en lederrolle.

Gjennom forelesninger, refleksjon og dialog får du en dypere forståelse for Relasjonsledelse som lederstil, og hvordan denne teorien også gjør deg til en bedre kollega, partner og medmenneske.
Lederstilen er grundig dokumentert som den nye og mest effektive lederstilen, tilpasset nordiske forhold og demokratiske verdier.

Kurset er begrenset til 10-12 deltakere. Vanligvis blir deltakerne godt kjent med hverandre allerede i løpet av den første dagen. Kurset er derfor en flott arena for erfaringsutveksling, refleksjon over egne erfaringer og læring gjennom nyttige øvelser.

Under kurset blir du oppfordret til å reflektere over egen lederstil og dine relasjoner til egne medarbeidere. Du blir utfordret til å bli bevisst på hvordan din egen personlighet og væremåte påvirker omgivelsene og den enkelte medarbeiderens energi, motivasjon, engasjement og evne til å skape resultater.
Ved å gjennomføre kurset, får du mye påfyll som vil kunne bidra til en god start på veien til å bli en mer bevisst og inspirerende leder!

Avslutningsvis tildeles du et Autorisasjonsbevis i Relasjonsledelse. Dette gir deg legitimitet til å undervise andre i emnet, – basert på boka Relasjonsledelse.

Praktisk info:

Studieavgiften er kr 9.000. Den omfatter 3 kursdager, læreboka Relasjonsledelse (5. utgave), elektronisk kursmateriell, autorisasjonsbevis og individuell veiledning under kursperioden. Dagpakker inkludert lunsj kommer i tillegg.

Kurset går over tre dager (2+1 dager). Kursdag tre fastsettes i samarbeid med kursdeltakerne. Mellomperioden benyttes til egne studier.

Kurset har maks 12 plasser. Full kursavgift belastes kursdeltaker ved avmelding senere enn 4 uker før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte.

Utvikleren av konseptet «Relasjonsledelse», Jan Spurkeland, holder første kursdag. De øvrige dagene gjennomføres av Stein Ragnar Emsøy.

Kontakt

For nærmere informasjon, kontakt Stein Ragnar Emsøy
Mobil: 920 14 411
E-mail: stein.emsoy@estra.no

Påmelding

Påmeldingen kan skje via telefon 920 14 411, på mail eller ved å klikke på påmeldingsknappen under. Bekreftelse sendes i løpet av noen dager.

Fakta om kurset

Autorisasjonskurset er basert på Jan Spurkeland sine erfaringer, teorier og forfatterskap.
Innholdet i kurset bygger på læreboka Relasjonsledelse som er fundamentet i faget relasjonsledelse.
Kurset er det første av 7 moduler. Fullført kurs er en forutsetning for å delta på de øvrige 6 modulene til Relasjonsakademiet.

Video med Jan Spurkeland


Relasjonsledelse som helsefremmende lederatferd.

Artikkel av Jan Spurkeland

Gjennomføring ( 3 dager)

Dag 1 og 2 er en introduksjon til Relasjonsledelse. Innledningsvis får du informasjon om bakgrunnen for relasjonsledelsens tilblivelse og en del av forskningen som støtter konseptet. Teori sammen med gruppeoppgaver og samtaler fører til at du på en god måte blir utfordret til å reflektere over egen praksis som leder.

Deretter er det en mellomperiode på 2-3 måneder. Mellomperioden benyttes til egenstudier (lese boka Relasjonsledelse), besvarelse av kunnskapsspørsmål fra læreboka, samt forberedelse til et kort foredrag (10-15 min) med basis i det du har lært. Foredraget kan være basert på erfaringer, tanker og refleksjoner omkring egen arbeidsplass og/eller livssituasjon.

Dag 3 handler om relasjonsledelse i egen hverdag. Dagen starter med å utveksle egne erfaringer og refleksjoner fra mellomperioden. Kunnskapspørsmålene gjennomgås og kommenteres i plenum. Deretter legger deltakerne frem foredragene sine som blir fulgt opp med tilbakemelding og eventuell erfaringsutveksling fra de øvrige i gruppen.
Kurset avsluttes med spørsmål, oppsummering av fagstoffet og tildeling av Autorisasjonsbevis i Relasjonsledelse.

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Relasjonsledelse Norge og Relasjonsledelse as.